bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 31 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 1031

Program uciepłownienia budynków: przyjęto zasady przyznawania dotacji

Na sierpniowej sesji Rada Miejska w Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji w "Programie uciepłownienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej". Warto podkreślić to, że uchwałę przyjęto jednogłośnie, co w pracach RM zdarza się rzadko.

Bielscy radni przeciwko likwidacji bielskiego WORD
Program uciepłownienia budynków: przyjęto zasady przyznawania dotacji · fot. UM Bielsko-Biała


To kolejna uchwała regulująca zasady dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, takich jak - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków, unieszkodliwienie azbestu czy montaż zbiorników retencyjnych na terenie miasta Bielska-Białej. Najnowsza uchwała RM przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w centrum miasta.

Zasady udzielania dotacji na likwidację ogrzewania na paliwa stałe budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wprowadzenie centralnego ogrzewania zasilanego ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub innego ekologicznego centralnego źródła ciepła są jasne i czytelne.

W ramach programu uciepłownienia dofinansowaniu z budżetu miasta Bielska-Białej podlega likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - to jest w budynkach, które posiadają co najmniej 3 samodzielne lokale mieszkalne - i wykonania nowych instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, zasilanych ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z innego ekologicznego centralnego źródła ciepła z wykluczeniem stosowania paliw stałych, w przypadku udokumentowanego braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O dotację celową na realizację zadania mogą wnioskować podmioty nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie miasta Bielska-Białej. Wysokość przyznanych dotacji uzależniona jest od wielkości środków przeznaczonych na wskazany cel, określonych uchwałą budżetową miasta Bielska-Białej na dany rok budżetowy.

Pełny tekst uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji w "Programie uciepłownienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej" znajduje się tutaj.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.